عملگر And

10 / 10 از 1 کاربر
دستور شرطی WHERE در sql

دستور شرطی WHERE در sql

دستور شرطی WHERE در sql دستور Where برای اضافه کردن شرط يا شرط هايی جهت محدود کردن نتايج جستجو و یا استخراج نتايج دقيقتر برای داشتن خروجی که در ذهن ما وجود دارد استفاده می شود . اين ذستور بايد پس از ...
عملگر های And و Or در SQL

عملگر های And و Or در SQL

عملگر های And و Or در SQL عملگرهای And و Or برای ترکيب شرط ها در دستور Where در sql استفاده می شود . گاهی اوقات خروجی که ما میخواهیم در اس کیوال بایستی چند شرط مختلف داشته باشد . به طور مثال افر ...
عملگر BETWEEN در شرطهای sql

عملگر BETWEEN در شرطهای sql

عملگر BETWEEN در اسکیوال عملگر BETWEEN در sql برای انتخاب اطلاعات در يک محدوده خاص ، در بين دو مقدار تعيين شده استفاده می شود . اين مقادير می تواند از نوع عددی ، متن يا تاريخ باشد . نکته مهم در ...