خواندن html

10 / 10
از 1 کاربر
تگ عکس Img

تگ عکس Img

  تگ عکس img یکی از مهمترین و پر استفاده ترین تگ ها در HTML تگ img یا عکس می باشد. با استفاده از این تگ شما میتوانید عکس دلخواهی را در صفحه ی HTML قرار داده و آنرا با اندازه و شکل دلخواهی نمای ...
متد Get و Post ای جکس در جی کوئری

متد Get و Post ای جکس در جی کوئری

متد Get و Post ای جکس در جی کوئری  متد  get در jQuery  متد get، با استفاده از یک درخواست HTTP GET ، اطلاعات مورد نظر را از سرور می خواند . حالت های مختلفی برای استفاده از این متد وجود ...
متد text در جی کوئری

متد text در جی کوئری

متد text در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، متد text را شرح میدهیم. متد text دو کار انجام می دهد : می تواند متن موجود در یک عنصر HTML مثل یک تگ را خوانده و ...
متد prop در جی کوئری

متد prop در جی کوئری

متد prop در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، متد prop را شرح میدهیم. متد prop ، می تواند دو کار را انجام دهد : مقدار یک یا چند خاصیت یک عنصر HTML را خوانده و به ص ...
متد $.post

متد $.post

متد ( ) post در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، متد post را شرح میدهیم. وسیله متد post ، می توان فایلی را از سرور با استفاده از یک درخواست HTTP POST خواند . سپس از نتیجه خروج ...
متد $.get

متد $.get

متد $.get در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، متد get را شرح میدهیم. متد get ، با استفاده از یک درخواست HTTP GET ، اطلاعات مورد نظر را از سرور می خواند . حالت های مخ ...
متد data

متد data

متد ( ) data در jQueryمتد data ، می تواند اطلاعاتی را به یک عنصر مورد نظر اضافه کرده و یا اینکه اطلاعات آن را خوانده و به صفحه بازگرداند . نکته : برای حذف اطلاعات اضافه شده از متد ( ) removeData ...