تگ select

10 / 10
از 1 کاربر
فرم - تگ های Select , Option , Optgroup

فرم - تگ های Select , Option , Optgroup

تگ <select> از تگ select برای ایجاد یک لیست drop-down میتوان استفاده کرد. با تگ option موجود در تگ select گزینه های مختلفی را برای لیست خود میتوانید استفاده کنید. <select&g ...
متد text در جی کوئری

متد text در جی کوئری

متد text در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، متد text را شرح میدهیم. متد text دو کار انجام می دهد : می تواند متن موجود در یک عنصر HTML مثل یک تگ را خوانده و ...
مرجع انتخاب گرها (Selectors) در JQuery

مرجع انتخاب گرها (Selectors) در JQuery

مرجع انتخاب گرها (Selectors) در JQuery Selector ها قسمت مهم کار با jquery هستند.برای اینکه مشخص کنید دستور jquery روی چه عنصری از صفحه وب اعمال شود باید از انتخاب گرها در جی کوئری استف ...
مرجع رویدادها (Events) در JQuery

مرجع رویدادها (Events) در JQuery

مرجع رویدادها (Events) در JQuery در این بخش از آموزش JQuery  به معرفی مهمترین و پرکاربردترین رویدادهای زبان jQuery می پردازیم . رویدادها اتفاقاتی هستند که بر روی عناصر موجود در صفحات وب انج ...
متد html در جی کوئری

متد html در جی کوئری

متد ( ) html در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، متد html را شرح میدهیم. متد html در jQuery دو کار را انجام می دهد : به وسیله این متد می توانید محتویات درونی یک& ...
متد after در جی کوئری

متد after در جی کوئری

متد ( ) after در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، متد after را شرح میدهیم.  به وسیله متد after در jQuery ، می توانید محتویات مورد نظر خود ( می تواند شامل متن ی ...
متد removeAttr در جی کوئری

متد removeAttr در جی کوئری

متد removeAttr در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، متد removeAttr را شرح میدهیم. متد removeAttr ، یک یا چندین خاصیت css تعیین شده برای عنصر HTML مورد نظرتان را ...
متد replaceAll در جی کوئری

متد replaceAll در جی کوئری

متد replaceAll در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، متد replaceAll را شرح میدهیم. متد replaceAll ، عنصر HTML تعیین شده برای آن را با تمام عناصر HTML مورد نظر شم ...
متد prependTo در جی کوئری

متد prependTo در جی کوئری

متد prependTo در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، متد prependTo را شرح میدهیم. متد prependTo ، می تواند عنصر HTML تعیین شده برای آن را به ابتدای یک عنصر دیگر H ...