تگ map

10 / 10
از 1 کاربر
تگ عکس Img

تگ عکس Img

  تگ عکس img یکی از مهمترین و پر استفاده ترین تگ ها در HTML تگ img یا عکس می باشد. با استفاده از این تگ شما میتوانید عکس دلخواهی را در صفحه ی HTML قرار داده و آنرا با اندازه و شکل دلخواهی نمای ...
عکس محدوده ای Map , Area

عکس محدوده ای Map , Area

تگ <map> از تگ map برای تعریف یک image-map  سمت سرویس گیرنده (client-side)  استفاده مکنند. تمام تصاویر مناطق این  نقشه قابل کلیک است. <img src="pla ...