تگ form

10 / 10
از 1 کاربر
فرم - تگ های Button , Label , Textarea

فرم - تگ های Button , Label , Textarea

تگ <label> تگ label برای تعریف یک برچسب بکار میرود. <input> element <form action="demo_form.asp"> <label for="male">Male</label> <input type="radio" name="sex" id ...
فرم - تگ های Form , Input

فرم - تگ های Form , Input

Forms یک فرم HTML میتواند شامل چندین تگ input با انواع مختلف زیر باشد : text fields checkboxes radio-buttons submit buttons و ... یک فرم همچنین میتواند شامل عناصر زیر باشد. select lists ...
مرجع انتخابگرها در CSS - بخش سوم

مرجع انتخابگرها در CSS - بخش سوم

مرجع انتخابگرها در CSS - بخش سوم   :first-letter p:first-letter{ font-size:200%;color:#8A2BE2;}  اولین کلمه از تمام تگ های <p>  را  انتخاب و style ...
مرجع انتخابگرها در CSS - بخش دوم

مرجع انتخابگرها در CSS - بخش دوم

مرجع انتخابگرها در CSS - بخش دوم [attribute] a[target]{ background-color:yellow;}  تمام تگ های<a> که ویژگی target  را نیز دارند را  انتخاب و style ...
رویداد submit در جی کوئری

رویداد submit در جی کوئری

رویداد ( ) submit در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد submit را در طراحی سایت  شرح میدهیم.  رویداد ( ) submit زمانی اتفاق می افتد که یک فرم su ...