تگ div

10 / 10
از 1 کاربر
انتخاب گر ها در جی کوئری (Jquery Selectors)

انتخاب گر ها در جی کوئری (Jquery Selectors)

انتخاب گر ها در جی کوئری (Jquery Selectors) سلکتور همونطور که از اسمش پیداست برای انتخاب کردن المنت ها (جهت اعمال کد روی اون‌ها) در جی کوئری بکار میرود. برای انتخاب یه عنصر HTML به صورت مستقیم م ...
خواص نمایش عناصر Cursor , Display , Visibility

خواص نمایش عناصر Cursor , Display , Visibility

در این بخش از آموزش css به توضیح ویژگی نمایش عناصر Cursor , Display , Visibility میپردازیم. cursorانواع مختلفی از نمایش مکان نما در صفحه را مشخص میکند.زمانی که روی یک عنصری که مشخص کرده ایم میرو ...
محل قرارگیری عناصر - خواص Clear , Float

محل قرارگیری عناصر - خواص Clear , Float

float در این بخش از آموزش css به توضیح ویژگی محل قرارگیری عناصر - خواص Clear , Float میپردازیم. با این ویژگی از css موقعیت یک عنصررا می توانید سمت چپ یا راست تنظیم کنید. یکی از ...
مرجع انتخابگرها در CSS - بخش سوم

مرجع انتخابگرها در CSS - بخش سوم

مرجع انتخابگرها در CSS - بخش سوم   :first-letter p:first-letter{ font-size:200%;color:#8A2BE2;}  اولین کلمه از تمام تگ های <p>  را  انتخاب و style ...
مرجع انتخابگرها در CSS - بخش اول

مرجع انتخابگرها در CSS - بخش اول

مرجع انتخابگرها در CSS - بخش اول   .class .intro{ background-color:yellow;} این مثال تمامی عناصری که class="intro"  هستند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند ...
متد addClass در جی کوئری

متد addClass در جی کوئری

متد addclass در این بخش از آموزش JQuery ، متد addClass را در طراحی سایت ، شرح میدهیم.  متد addClass می تواند یک کلاس css را به تگ یا تگهای مختلف تخصیص دهد. در مثا ...
مرجع انتخاب گرها (Selectors) در JQuery

مرجع انتخاب گرها (Selectors) در JQuery

مرجع انتخاب گرها (Selectors) در JQuery Selector ها قسمت مهم کار با jquery هستند.برای اینکه مشخص کنید دستور jquery روی چه عنصری از صفحه وب اعمال شود باید از انتخاب گرها در جی کوئری استف ...
افکت fadeIn در جی کوئری

افکت fadeIn در جی کوئری

افکت ( ) fadeIn در jQuery  در این بخش از آموزش jquery ، افکت fadeIn را در طراحی سایت آموزش می دهیم. افکت fadeIn باعث می شود تا عنصر مورد اثر آن به تدریج از حا ...
متد prependTo در جی کوئری

متد prependTo در جی کوئری

متد prependTo در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، متد prependTo را شرح میدهیم. متد prependTo ، می تواند عنصر HTML تعیین شده برای آن را به ابتدای یک عنصر دیگر H ...