آموزش sql حرفه ای

10 / 10
از 1 کاربر
دستور INNER JOIN در sql

دستور INNER JOIN در sql

دستور INNER JOIN در sql  خروجی دستور INNER JOIN در اس کیو ال از بین سطرهایی انتخاب میشود که حداقل یک رابطه در هر دو جدول وجود داشته باشد. تفاوت دستور Join و دستور InnerJoin در performance ...