ماژول سایت های مرتبط

10 / 10
از 1 کاربر

ماژول سایت های مرتبط امکانی است که در اکثر سایت ها استفاده می شود. عنوان و لینک دو گزینه ای هستند که باید در این ماژول ساده استفاده شوند.

در صورت گسترده بودن اطلاعات سایت ها و لینک های مرتبط، بهتر است این بخش به صورت دسته بندی شده قرار گیرد.

ماژول سایت های مرتبط

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
دسته بندی طراحی وب سایت